ODESSA

AMSTERDAM

CALENDAR      ECSTATIC DANCE      ABOUT       CONTACT 

5 days a week Ecstatic Dance

Ecstatic Dance I Dj Kareem Raïhani I
Ecstatic Dance I Dj Socrates I
Ecstatic Dance I Dj Divana I
Ecstatic Dance I Dj Kairosity I
Ecstatic Dance I Dj Marcia I

Veemkade 259
1019 CZ
Amsterdam

CONTACT

 

info@odessa.amsterdam

MAILING LIST

©Odessa Amsterdam